Höjda tegelpriser

Priset på tegelstenar och på sågad tegel höjs den 1 Januari 2016.

våra nya tegelpriser

tegelsten: 10 kr/st

sågad golv: 500 kr/kvm

sågad fasad: 1000 kr/kvm

sågad mellanbit: 300 kr/kvm