Depån får ny plats

MALMÖ Återbyggdepå ska finnas kvar och kommer så småningom att erbjudas en alternativ placering.

roslund-1