Sten och betong

Vi har ett stort sortiment av begagnat sten- och betongmaterial i vår utomhusavdelning. Vårt utbud varierar hela tiden eftersom vi är beroende av vad vi får till skänks. Under den varma delen av året får vi in huvuddelen av våra sten- och betongprodukter.

Stora och små partier av betongplattor i storlekarna 35*35, 40*40 och 50*25 cm är något som ofta finns på lager. Ofta kan ni även finna Uni- och SF-sten i olika tjocklekar. Kantsten av både  betong och av natursten är även det vanlig förekommande. Betongplintar, lecablock, och mindre mängder av gatstenar är andra varor vi får in med jämna mellanrum.

Material som kommer in mer sporadiskt är marktegel, Ölandssten, tegelrör och betongrör.

Exempel på priser:

  • Plattor 35*35 40*40......från 10kr/st
  • Plintar.................. ......... .från 40 kr/st
  • Uni-stenar..................... ..från 3 kr/st
  • SF-stenar....................... ..från 3 kr/st

All försäljning sker i våra lokaler på Grimsbygatan 11. Sten- och betongmaterial förvaras utomhus där det inte finns något belysning. Ni är välkomna att besöka vår utomhusavdelning när det finns dagsljus. Bilderna är exempel på en del av det som fanns till försäljning 20/7 - 2022.

plattor220720
plattor220720a
plattor220720d
plattor220720c