Höjda tegelpriser

Priset på tegelstenar och på sågad tegel höjs den 1 Januari 2016.

våra nya tegelpriser

tegelsten:              10 kronor stycket

sågad golv:            500 kronor Kvm

sågad fasad:          1000 kronor Kvm

sågad mellanbit:    300 kronor Kvm