GAMLA TEGELSTENAR

Kan se lite skamfilade ut, men det går utmärkt att använda. Storlek och form kan variera.

VI BEHÖVER ALLA BLI INSPIRERADE IBLAND

Titta och se vad våra kunder har gjort med återvunnet material.

MELLANBIT TEGEL

i sågar tegel till golv och väggar som kan användas inomhus.

SE VÅRT INSPIRATIONSGALLERI FÖR MÅNGA EXPEMPEL

BESÖK GALLERIET