Diverse virke i olika storlekar.

Bilder uppdaterad 2022-01-03