Företagsbeskrivning

Malmö Återbyggdepå drivs gemensamt av Sysav och Malmö Stads Serviceförvaltning och vi tar emot och säljer begagnat byggmaterial. Utbudet varierar från enstaka varor till material i stora serier. Återbyggdepån rensar själva tegel och vi sågar även tegelsten till golvtegel.

Köpa

På Malmö Återbyggdepå kan du köpa begagnat byggmaterial. Här finns ett imponerande sortiment av trä, tegel, takpannor, dörrar och mycket mer, som istället för att hamna på deponi kan få nytt liv i nya hus och byggnader.

Lämna

Lämna ditt överblivna byggmaterial till Malmö Återbyggdepå så bidrar du till ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Vi tar emot och säljer begagnat byggmaterial och utbudet varierar från enstaka varor till material i stora serier.