Höjda tegelpriser

Priset på tegelstenar och på sågad tegel höjs den 1 Januari 2016.

våra nya tegelpriser

tegelsten:                   10 kr/st

sågad golv:                 500 kr/kvm

sågad fasad:              1000 kr/kvm

sågad mellanbit:     300 kr/kvm