Lämna gärna begagnat byggmaterial till oss och slipp dyra tippavgifter.

Du som arbetar med rivningar, renoveringar, ombyggnader och nybyggnationer har mycket på att vinna på att samarbeta med Malmö Återbyggdepå.
När du lämnar ditt överblivna byggmaterial till oss bidrar du till ett mer kretsloppsanpassat samhälle.

Kom ihåg att alltid kontakta oss!

När du kontaktar oss kan vi diskutera om det du vill lämna går att återanvända eller ej.
Varje gång byggmaterial återanvänds, istället för att hamna på tippen, räddar vi en bit av vår miljö och du slipper betala deponiavgift.
Samtidigt som du lämnar material, passa på att titta i vårt sortiment. Kanske hittar du något som du letat länge efter.