Kakel / Klinkers

En förutsättning för återanvändning är oftast att materialet är helt och i gott skick.

Glasblock