Malmö Återbyggdepå

Det är vackert, miljövänligt och billigt

Malmö Återbyggdepå

Det är vackert, miljövänligt och billigt

TEGELKROSS

Tegelkross.

Till dekoration i rabatter eller som fyllnadsmaterial.
Pris      :   2 kr/kg.  
Färger  :   Rött och gult.