Tegelkross

Till dekoration i rabatter eller som fyllnadsmaterial.
Pris:  2 kr/kg.  
Färger:  Rött och gult.