Kakel / klinkers

En förutsättning för återanvändning är oftast att materialet är helt och i gott skick.

Glasblock / Förrådstaket