Intern Transport inom Malmö Stad

Malmö Återbyggdepå utför transporter och mindre flyttuppdrag åt MALMÖ STADS

olika Förvaltningar och ideella föreningar.

Fyll i vårt transportformulär alla obligatoriska uppgifter.

 Vi ringer upp er så snart vi kan eller bekräftar era beställningar via mejl. 

Vi ersätter inte eventuella skador som uppstår vid flytten.

Transportpris:

Bil inklusive förare: 500 kr/tim.
Varje tillkommande man: 200 kr/tim.

Eventuell deponiavgift tillkommer

EXTERN TRANSPORT  (Privata kunder) Till våra privata kunder erbjuder vi transport för varor som är köpta hos oss i mån av tid och utrymme.