Intern Transport inom Malmö Stad

Malmö Återbyggdepå utför transporter och mindre flyttuppdrag åt Malmö  Stads olika förvaltningar.

Fyll i vårt transportformulär alla obligatoriska uppgifter.

 Vi ringer upp er så snart vi kan eller bekräftar era beställningar via mejl. 

Vi ersätter inte eventuella skador som uppstår vid flytten.

Transportpris:

Bil inklusive förare: 500 kr/tim.
Varje tillkommande man: 200 kr/tim.

Eventuell deponiavgift tillkommer