Malmö Återbyggdepå

Det är vackert, miljövänligt och billigt

Malmö Återbyggdepå

Det är vackert, miljövänligt och billigt

Article

Höjda tegelpriser

Priset på tegelstenar och på sågad tegel höjs den 1 Januari 2016.

våra nya tegelpriser

    tegelsten:              10 kronor stycket
    sågad golv:            500 kronor Kvm
    sågad fasad:          1000 kronor Kvm
    sågad mellanbit:    300 kronor Kvm